TI E A TÚA DÉCADA

 *Busca o significado do teu nome
AQUÍ   AQUÍ  AQUÍ
*Investiga a distribución xeográfica dos teus apelidos
AQUÍ   AQUÍ   AQUÍ

*Procura dous acontecementos que coincidan co ano do teu nacemento
AQUÍ    AQUÍ    AQUÍ   AQUÍ
*Encontra tres personaxes famosos que compartan contigo o día do teu aniversario
* Infórmate sobre un deles e escribe unha pequena biografía

*Lembra que series de televisión, películas, cancións, xogos, debuxos animados, publicidade.... eran populares na década na que ti naciches?
AQUÍ  AQUÍ  AQUÍ  AQUÍ  AQUÍ   AQUÍ