Converte todas estas secuencias nun texto cohesionado (Fai todas as transformacións que consideres oportunas).
As turistas estaban preocupadas
As turistas ían en coche
O coche tiña pouca gasolina
A gasolina non parecía suficiente
As turistas miraban o mapa
As turistas non atopaban no mapa ningunha indicación
As turistas non tiñan suficiente luz para ver ben o mapa
Era inverno
Ía moito frío
As turistas falaban entre elas e rían
As turistas estaban preocupadas
Apareceu un policí
As turistas asustáronse moito
As turistas deron un berro
As turistas foron sentíndose cada vez mellor
Unha das turistas preguntou ao policía
O policía contestou
O policía mirounas
O policía pediulles os pasaportes
O policía contestoulles
A gasolineira estaba a un par de quilómetros ao outro lado da fronteira
As turistas necesitaban cartos do pais para comprala
As turistas preguntáronlle ao policía que podían facer
O policía encolleu os ombreiros